Geachte ondernemer/directeur/manager,


Wij bieden personeelsdiensten aan. .

Speciaal aan ondernemers en bedrijven die goed werkgeverschap willen nastreven. Steeds duidelijker wordt ingezien dat een bedrijf beter af is met eigen, dan ingehuurd, personeel.

geen uitzendbureau

en wil dit ook niet zijn. De werknemers die wij namens de klant aan werk helpen krijgen een arbeidscontract met onze klant. Wij ondersteunen het proces en adviseren de klant.

Dion is betrokken

Zonder een goede band met de klant is een goede samenwerking onmogelijk. We analyseren en luisteren naar de klant en delen onze bevindingen om tot een actieplan te komen..

Dion is specialist in P&O

Het vakgebied van omvat personeelsbeleid, personeelsorganisatie, personeelsmanagement, organisatie ontwikkeling of loopbaan- & personeelsontwikkeling. Op strategische, tactisch of individueel niveau. De ontwikkelingen in ons vakgebied volgen wij op de voet. Met o.a. regelmatige bijpraatsessies met vakgenoten of op andere wijze. Wij blijven scherp.

Zaai vandaag dan zal je morgen oogsten

Onze dienstverlening is erop gericht om ondernemers te helpen met groeien. Natuurlijk begint dit van binnenuit bij elk bedrijf (organisatie, team, mens). De interne organisatie moet kloppen. En ja de markt moet ook niet tegenzitten.
Het succes van morgen mogelijk maken door vandaag aandacht te geven aan onderwerpen zoals training, werving en de interne organisatie. Stilstand is achtergang, groei is beter. Zaai vandaag dan zal je morgen oogsten.

Speciaal voor kleine bedrijven

De kleinere werkgever loopt relatief veel risico op financile schade, hoge boetes of het niet verlenen van een ontslagaanvraag. Vaak is het personeelsdossier niet in orde is de werkgever onbekendheid met de procedure bij een verzoek. Concrete voorbeelden: het aanvragen van ontslag of niet tijdig opzeggen van een (tijdelijk) contract.

Ook voor andere bedrijven

Ook bedrijven met een eigen HR staf kunnen een beroep op ons doen. Wilt u onze mening, een moderner personeelsbeleid, of ons om andere redenen inschakelen? We hebben ervaring tot 10.000 werknemers in uiteenlopende branches. Zoals het Rijk, Rijksdiensten, Gemeentes, Scholen, Industrie en het MKB.

Wilt u meer weten of met ons kennismaken? Bel

ons tussen 9-12 uur op werkdagen

0348 - 752211

of vul het contactformulier in.